Добродошли


Ово је Ваш први корак у академско образовање.

Будите пажљиви приликом испуњавања ове (пред)пријаве на Конкурс за упис.

Ако у тренутку пријаве на Конкурс кандидату још увек није издата диплома о завршеној средњој школи, уместо дипломе се подноси сведочанство последњег завршеног разреда, или одговарајућа страна школска исправа.

Напомена за кандидате имаоце страних школских исправа:

Ако страна школска исправа покрива више разреда средње школе у Србији поднесите иста документа за све одговарајуће разреде. За те разреде унесите и исте просечне оцене.